Odbiory mieszkań

Co sprawdzamy podczas odbioru mieszkania

Ogólna kontrola mieszkania

Ogólną kontrolę mieszkania przeprowadzamy z planem oraz standardem wykończenia w ręku. Sprawdzamy czy przewidziane w standardzie wykończenia mieszkania tynki, wylewki betonowe, okna, drzwi balkonowe, parapety, drzwi wejściowe, rozmieszczenie wanny, umywalki, wc, zlewu, instalacje elektryczne, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, balkony są z nim zgodne. Sprawdzamy wszystkie pomieszczenia (pokoje, łazienka, kuchnia, garderoba) czy są wykonane zgodnie z planem. Kontrolujemy czy okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne są na zaplanowanych miejscach. Przeprowadzając odbiory mieszkań sprawdzamy wszystkie elementy dostępne w mieszkaniu.


Kontrola tynków

Sprawdzamy zgodność wykonania tynków na ścianach i sufitach z przewidzianymi w standardzie wykończenia mieszkania Polskimi Normami. Kontrolujemy jakość wykonania tynków, równość wykonania, pion ścian i wypoziomowanie sufitów. Do sprawdzania tynków używamy poziomicy o długości 2 metry oraz klina pomiarowego. Odbiory mieszkań przewidują kontrolę wszystkich ścian i tynków w mieszkaniu.


Kontrola kątów pomiędzy ścianami

Sprawdzamy zgodność wykonania kątów pomiędzy ścianami z przewidzianymi w standardzie wykończenia mieszkania Polskimi Normami. Kontrolujemy kąty zewnętrzne i wewnętrzne. Do sprawdzenia używamy kątownika budowlanego oraz klina pomiarowego lub miary stalowej. Odbiory mieszkań obejmują kontrolę wszystkich kątów w mieszkaniu.Kontrola wylewek podłogowych

Sprawdzamy zgodność wykonania wylewek betonowych (tzw. szlichty) z przewidzianymi w standardzie wykończenia mieszkania Polskimi Normami. Kontrolujemy jakość wykonania wylewki, równość wykonania, wypoziomowanie, twardość, obecność spękań betonu. Do sprawdzania używamy poziomicy o długości 2 metry oraz klina pomiarowego. Odbiory mieszkań obejmują sprawdzenie wylewek betonowych we wszystkich pomieszczeniach mieszkania.


Kontrola wilgotności tynków i wylewek betonowych

Podczas odbioru technicznego mieszkania sprawdzamy wilgotność tynków oraz wylewek betonowych (szlichty). Kontrolujemy czy tynki i wylewki są wystarczająco wyschnięte, aby można było wykonywać dalsze prace wykończeniowe. Malować ściany oraz układać warstwy wykończeniowe podłóg, szczególnie parkietu z drewna. Pomiar wilgotności służy również do wykrycia ewentualnych wycieków z instalacji budynku czy przecieków z dachu, tarasu, elewacji.


Kontrola okien i drzwi balkonowych

Sprawdzamy czy zamontowane w mieszkaniu okna odpowiadają standardowi wykończenia mieszkania (okna drewniane, PCV, aluminiowe, dwuszybowe, trzyszybowe).

Okna powinny być czyste, ramy okienne, szyby, uszczelki nie mogą być zabrudzone pyłem budowlanym, zaprawą tynkarską, folia zabezpieczająca powinna być całkowicie zdjęta.

Kontrolujemy jakość zamontowania okien i drzwi balkonowych, weryfikujemy czy okna są zamontowane pionowo, czy dobrze się otwierają, zamykają, uchylają, uszczelniają, czy działa rozszczelnienie i mikrowentylacja.

Sprawdzamy kompletność okien, czy są zamontowane wszystkie klamki, zaślepki zawiasów, nawiewniki powietrza. Sprawdzamy obecność rys i uszkodzeń na szybach oraz ramach okiennych, prawidłowość wykonania wnęk okiennych. Kontrolujemy zamontowanie parapetu wewnętrznego, zewnętrznego.


Drzwi wejściowe

Kontrolujemy czy drzwi wejściowe odpowiadają standardowi wykończenia mieszkania (drzwi antywłamaniowe, drzwi wzmocnione lub zwykłe).

Sprawdzamy kompletność drzwi: klamka, szyld, wizjer, próg, zamki, zaślepki, uszczelki. Kontrolujemy obecność rys, uszkodzeń na powierzchni drzwi oraz ościeżnicy.

Weryfikujemy czy drzwi łatwo się otwierają i zamykają, czy wszystkie uszczelki równo przylegają do drzwi i ościeżnicy, czy zamki łatwo się zamykają i otwierają. Sprawdzamy wizjer czy jest zamontowany, czy ma przysłonkę i dobrze widać korytarz.

Drzwi powinny być czyste, folia zabezpieczająca powinna być zdjęta.


Instalacja elektryczna

Kontrolę instalacji elektrycznej zaczynamy od schematu instalacji, sprawdzamy zgodność zamontowania z projektem gniazd, włączników, punktów oświetleniowych, uziemienia. Kontrolujemy skrzynkę bezpieczników czy wszystkie bezpieczniki są opisane. Sprawdzamy obecność napięcia w gniazdach i punktach oświetleniowych przy pomocy próbnika elektrycznego.

Instalacja centralnego ogrzewania

Kontrolę instalacji centralnego ogrzewania zaczynamy od schematu instalacji, sprawdzamy zgodność zamontowania grzejników pokojowych i łazienkowych z planem mieszkania. Sprawdzamy zamontowanie grzejnika do ściany, kompletność obudowy grzejnika, obecność głowicy termostatycznej.


Instalacja wodna i kanalizacyjna

Kontrolę instalacji wodnej i kanalizacyjnej zaczynamy od schematu instalacji, sprawdzamy zgodność wykonania podejść wodnych i odpływów kanalizacyjnych z planem mieszkania. Sprawdzamy zamontowanie wodomierzy wody zimnej i ciepłej.


Instalacja wentylacyjna

Kontrolę instalacji wentylacyjnej zaczynamy od schematu instalacji, sprawdzamy zgodność wykonania kratek wentylacyjnych z planem mieszkania. Sprawdzamy działanie wentylacji, czy jest ciąg, czy nie ma wstecznego ciągu. Sprawnie działająca wentylacja jest krytycznie ważna dla komfortu użytkowania mieszkania oraz zdrowia domowników. Niesprawna wentylacja może doprowadzić do powstawania pleśni na ścianach, która jest bardzo szkodliwa dla zdrowia dorosłych, a szczególnie dzieci.


Balkon, taras

Kontrola balkonu obejmuje sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek na podłodze, spadek, fugi, obecność uszkodzeń, spękań. Sprawdzamy zamontowanie barierki, wykończenie elewacji zewnętrznej w obrębie balkonu. Źle ułożone płytki wyglądają bardzo nieestetyczne, nieszczelne fugi mogą doprowadzić do odpadania płytek po okresie zimowym. Przeciwspadek na balkonie lub tarasie może doprowadzić do zbierani się wody deszczowej przy oknie balkonowym i do podciekania wody do wnętrza mieszkania. Może to spowodować zamoknięcie muru i powstawanie pleśni.


Miejsce postojowe

Jeżeli do mieszkania przynależy miejsce postojowe w garażu to w zakres odbioru mieszkania wchodzi również jego sprawdzenie. Sprawdzamy wymiary miejsca postojowego: długość, szerokość, wysokość, czy są zgodne z projektem oraz przepisami budowlanymi. Sprawdzamy czy nie ma elementów przeszkadzających, zmniejszających miejsce postojowe od strony sufitu, ścian bocznych i ściany przedniej.


Komórka lokatorska

Jeżeli do mieszkania przynależy komórka lokatorska to w zakres odbioru mieszkania wchodzi również jej sprawdzenie. Kontrolujemy zgodność umiejscowienia i wykonania komórki z planami mieszkania i z umową. Sprawdzamy wymiary komórki lokatorskiej: długość, szerokość, wysokość. Sprawdzamy czy jest zamontowane i czy działa oświetlenie i włącznik. Sprawdzamy czy jest zamontowana i czy działa wentylacja. Sprawdzamy czy są odpowiednie drzwi wejściowe z zamkiem na klucz.


Pomiar powierzchni mieszkania

Pomiaru powierzchni dokonujemy w celu zweryfikowania powierzchni w projekcie z powierzchnią rzeczywistą mieszkania. Pomiar wykonujemy za pomocą laserowego dalmierza. Do przeprowadzenia pomiaru konieczny jest plan mieszkania, według którego ustalimy kolejność mierzonych pomieszczeń oraz będziemy zapisywać powierzchnie kolejnych pomieszczeń. Do prawidłowego obliczenia powierzchni mieszkania musimy znać normę, którą deweloper wybrał do obliczeń powierzchni (np. PN-ISO 9836:1997 lub PN-70/B-02365).


Protokół odbioru

Odbiór mieszkania od dewelopera kończy się podpisaniem protokołu odbioru technicznego.

Protokół odbioru technicznego mieszkania wypełnia przedstawiciel dewelopera, natomiast rolą inspektora jest podanie wszystkich usterek do wpisania do protokołu oraz sprawdzenie czy zostały prawidłowo wpisane.

Nie wszystkie stwierdzone usterki mieszkania muszą być wpisane do protokołu odbioru. To klient decyduje, które usterki mają być wpisane, a które nie. Jeżeli nie ma przedstawiciela dewelopera to inspektor spisuje usterki na bieżąco, w brudnopisie. Pismo z usterkami przesyłane jest z biura, pocztą na adres klienta.


Zamów już teraz Fachowy Odbiór Mieszkania
i oszczędź Sobie kłopotów z deweloperem.


Napisali o nas w mediach

Fachowy odbiór mieszkania w mediach

Baza wiedzy o odbiorach