Fachowy Odbiór Mieszkania Warszawa

Fachowy Odbiór Mieszkania Warszawa

Dlaczego odbiór techniczny mieszkania jest ważny?

Deweloper wzywa Cię na odbiór techniczny mieszkania. Umawiacie dogodny dla Ciebie i dewelopera termin odbioru. Następnie spotykacie się w mieszkaniu. To jest ten moment kiedy musisz obejrzeć i ocenić mieszkanie, skontrolować jego stan techniczny, stan wykończenia, kompletność elementów, zgodność wykonania z projektem, standardem wykończenia, Polskimi Normami, przepisami budowlanymi.

Standard wykończenia mieszkania

Polskich Norm jest szalenie dużo, opisują dokładnie elementy budowlane, sposoby ich wykonania, montażu i odbioru. Nie są dostępne za darmo w internecie, trzeba je kupić. To jest dodatkowy problem.

Polska Norma

Tam gdzie nie ma Polskich Norm, można posiłkować się Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. To również są obszerne opracowania, wielostronicowe, szczegółowe. Nie są dostępne za darmo.

Na zakończenie

Na zakończenie odbioru musisz podpisać protokół odbioru technicznego mieszkania. To jest to, o co chodzi deweloperowi. Deweloper chce od Ciebie poświadczenia, że jest Ci znany stan mieszkania i go akceptujesz. Protokół odbioru jest konieczny do sporządzenia i podpisania aktu notarialnego przeniesienia własności mieszkania. Dodatkowo po podpisaniu protokołu odbioru technicznego to Ty zaczynasz ponosić koszty opłat za mieszkanie i za media.

Przed podpisaniem protokołu

Przed podpisaniem protokołu odbioru zgłoszone przez Ciebie usterki są usuwane bardzo szybko, ponieważ deweloperowi zależy na szybkim podpisaniu protokołu. Po podpisaniu protokołu odbioru terminy usuwania usterek znacząco się wydłużają. Musisz poczekać, zgłosić reklamację, zrobić to w odpowiedniej formie, jest dużo trudniej.

Jaki z tego wynika wniosek?

Wszystkie usterki należy zgłosić przed podpisaniem protokołu odbioru.

Zastanów się

Dlatego zastanów się czy chcesz odbierać mieszkanie sam, czy może z kimś do pomocy. Po odbiorze może już być trudno zgłosić usterki i nie da się cofnąć czasu. Podpisanie protokołu kończy pewien etap budowy mieszkania, mieszkanie przestaje być dewelopera, zaczyna być Twoje razem z wszystkimi radościami i problemami.

Warto wynająć fachowca!


Zamów już teraz Fachowy Odbiór Mieszkania
i oszczędź Sobie kłopotów z deweloperem.


Napisali o nas w mediach

FOM w mediach

Baza wiedzy o odbiorach