Miejsce postojowe w garażu

Jakie usterki w garażu?

Jakie usterki możemy wykryć w garażu?
To co widać to tylko puste miejsce, cóż tu sprawdzać?

No właśnie, to ma być puste miejsce na samochód

Puste miejsce na samochód, ma mieć odpowiednie wymiary. Zgodnie z nowelizacją z dnia 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia “Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie … ” miejsce postojowe w garażu musi mieć szerokość minimum 2,5 metra, długość minimum 5,0 metrów.

Wcześniejsze dopuszczalne rozmiary miejsca postojowego to 2,3 m x 5,0 m. Budynki które otrzymały pozwolenie na budowę przed 1 stycznia 2018 mogą mieć jeszcze takie wymiary miejsc w garażu.

A wysokość?

Wysokość co najmniej 2,0 metry do sufitu lub instalacji pod sufitem. Tej wysokości nie może zabierać żadna instalacja lub konstrukcja budynku. Wysokość 2 metry jest dla naszego samochodu.

Miejsce powinno mieć numer, żeby można było je zidentyfikować.

Numer miejsca nie musi pokrywać się z numerem mieszkania, to tylko identyfikacja naszego miejsca postojowego w garażu.

Czego można się jeszcze spodziewać?

Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w budynku jest ogromnym problemem. Szczególnie, gdy wciska się maksymalną ilość mieszkań na ograniczonej powierzchni zabudowy.

W przypadkach gdy miejsc brakuje, stosuje się np. platformy garażowe. Platformy podwajają ilość miejsc postojowych w garażu. Czy to jest wygodne do używania, raczej nie, ale wymagana minimalna ilość miejsc jest zapewniona.


Zamów już teraz Fachowy Odbiór Mieszkania
i oszczędź Sobie kłopotów z deweloperem.


Napisali o nas w mediach

FOM w mediach

Baza wiedzy o odbiorach