Polskie Normy

Polskie Normy – jak je czytać?

Polskie Normy to zbiór dokumentów określających jak powinno być zbudowane to co budujemy, jakie są dopuszczalne odchyłki i jak sprawdzamy czy jest wykonane dobrze czy źle.

Normy określają jak powinny wyglądać np.tynki podczas odbioru.

Obecnie Polskie Normy nie są obligatoryjne czyli obowiązkowe do stosowania w budownictwie. Jednak są dokumentami na których warto się opierać podczas kontroli wykonywanych prac. Podczas wykonywania i kontrolowania prac budowlanych trzeba mieć jakieś odniesienie do stwierdzenia ich prawidłowości. Taką rolę pełnią Polskie Normy.

Jednak niektóre normy są obowiązkowe

Są wyjątki, które sprawiają, że niektóre Polskie Normy są obowiązkowe do stosowania w budownictwie.

Wyjątkiem tym są te Polskie Normy, które są przywołane w rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Rozporządzenie to jest najważniejszym zaraz po ustawie Prawo Budowlane przepisem w budownictwie. W tym rozporządzeniu są wymienione normy, które są obligatoryjne, obowiązkowe do stosowania. Inne rozporządzenia również mogą ustanawiać normy jako obowiązujące.

Przykładowa pierwsza strona Polskiej Normy

Jak czytać normy

Polska Norma PN-B-10110 „Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne” stanowi, że:

Wygląd powierzchni tynku

Powierzchnia tynku powinna być płaska, a krawędzie proste, zgodnie z kształtem podłoża. Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu szorstkości.

Czy wiesz jaki jest naturalny stopień szorstkości?

Barwa tynku

Barwa tynku powinna być jednolita na całej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu). Dopuszcza się nieznaczne różnice odcieni barwy.

Czy wiesz jakie są nieznaczne różnice odcieni barwy ?

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi

Odchylenia powierzchni i krawędzi tynku od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na długości 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m.

Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 5 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

Czy umiesz te zapisy zrozumieć, zmierzyć przy pomocy poziomicy i ocenić prawidłowość wykonania tynku?

Z doświadczenia wiem, że dla „nie budowlańca” jest bardzo trudne.

Warto wynająć fachowca!

Zamów pomoc fachowca


Zamów już teraz Fachowy Odbiór Mieszkania
i oszczędź sobie kłopotów z deweloperem


Napisali o nas w mediach

FOM w mediach


Odwiedź nas na Facebook-u

https://www.facebook.com/Fachowy-Odbi%C3%B3r-Mieszkania-2238425803076611/